Lesinfo‎ > ‎

Contributie

Kom gerust eens vrijblijvend kijken.
Je bent van harte welkom bij de voordeligste turnvereniging van Nijmegen. Klik hier voor de locaties en lestijden.
De eerste twee (proef)lessen zijn gratis. Klik hier om een proefles aan te vragen

Lessen en tarieven 2017 - 2018

 Turnlessen    1 uur les
 € 145,00
 Jong talent  2 uur les
 € 252,00
 Selectie training 3,5 - 4 uur les € 383,00
 Springgroep
 (Niet bestaand lid)  
 1 uur les 
 € 145,00
 Springgroep
 (Bestaand lid)
 1 uur les
 € 107,00
 Extra uur turnen
 (Bestaand lid)
 1 uur les
 € 107,00

In het seizoen 2018-2019 gaat de contributie met 5 euro omhoog. 

Automatische incasso per jaar (ca. half oktober) is de standaard inningswijze.

Het 2e lid uit één gezin krijgt 10 % korting.
Het 3e lid uit één gezin krijgt 15 % korting. 

De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 12,50 bij automatische incasso.

De contributie bestrijkt het hele seizoen van 1 september tot 30 juni.

Indien u gebruik wenst te maken van betaling middels een factuur, dient u het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst te voldoen.
De bovengenoemde contributie wordt dan, naast de inschrijfkosten, met € 5,00 administratiekosten verhoogd.

Indien betaling achterwege blijft, wordt er voor de eerste herinneringsfactuur € 3,00 extra in rekening gebracht en voor een tweede herinnering € 6,00.

Opzegging lidmaatschap. Dit kan alléén via de mail bij de ledenadministratie (ledenadmin@spartanijmegen.nl) met  inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het aflopen van de lesperiode. Er vindt géén restitutie van contributie plaats.

Stichting leergeld:
Door een verandering in de regelgeving kan Sparta Nijmegen niet meer rechtstreeks factureren bij Stichting leergeld. U zult de factuur zelf bij Stichting leergeld in moeten dienen.

Wilt u meer weten? Stuur dan een E-mail