Corona nieuws

12/01/2021: update naar aanleiding van Toespraak Premier op 12/01/2021

De premier heeft in de toespraak gemeld dat de lockdown verlengd word tenminste tot 9 februari 2021.

De lockdown heeft gevolgen voor alle binnensporten omdat alle sporthallen vanaf morgen 15 december 2020 tot en met 9 februari 2021 de deuren moeten sluiten.

14/12/2020: update naar aanleiding van Toespraak Premier op 14/12/2020

Uit de toespraak van onze premier blijkt dat Nederland vanaf morgen 15 december te maken heeft met een harde lockdown. De lockdown heeft gevolgen voor alle binnensporten omdat alle sporthallen vanaf morgen 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 de deuren moeten sluiten.

Hierdoor waren de turnlessen van maandag 14 december gelijk de laatste van 2020 en zijn we genoodzaakt de overige turntrainingen te annuleren. Ook direct na de Kerstvakantie kan er helaas nog niet gestart worden met de turnlessen.

Op 12 januari 2021 staat een persconferentie gepland waarin informatie gegeven wordt over de maatregelen na 19 januari. We hopen van harte daarna te kunnen communiceren dat alle lessen hervat kunnen worden.

Mochten er nog vragen hebben, laat het ons vooral weten via ledenadmin@spartanijmegen.nl.

15/10/2020: update naar aanleiding van Persconferentie van 13/10/2020

Sinds de meest recente persconferentie heeft Nederland te maken met een gedeeltelijke lockdown. Gelukkig heeft dit vooralsnog beperkte consequenties voor het sporten in de zalen. De groepsgrootte is gemaximeerd tot 30 personen (exclusief trainer). Geen van onze groepen heeft deze grootte. Kortom: onze turntrainingen gaan gewoon door.

Wat is er dan wel veranderd? Hieronder vermelden we een aantal belangrijke aanscherpingen. Met de besturen van de sportlocaties is hier afstemming over geweest.

*Voor al onze locaties is het niet meer toegestaan als ouder om de locatie te betreden. Uitzonderingen hierop betreft ouders van onze kleinste turn(st)ers en voor kinderen die een proefles komen doen. Deze ouders mogen de panden betreden en wachten totdat hun kind wordt opgehaald door de Sparta train(st)er. Bij onze locatie in Malden (Feel Fit Centre) moeten deze ouders zich eerst melden bij de receptioniste. Nadat uw kind is opgepikt, verlaat u vervolgens ook direct de locatie.

*Bij het betreden van een sportlocatie is het dragen van een mondkapje en het desinfecteren van uw handen verplicht.

*De kleedkamers zijn per heden bij alle sportlocaties gesloten. Zoals al het geval was, komen de kinderen in hun turnkleding naar de training. In de sportzaal kan de jas e.d. uitgedaan en neergelegd worden.

Coronabeleid Sparta Nijmegen (geactualiseerd per 13/10/2020)

Het bestuur van Sparta Nijmegen heeft in het kader van de nog steeds voortdurende Coronacrisis een aantal voorbereidende maatregelen genomen om de start van het nieuwe seizoen in de zalen op de juiste manier te realiseren en in goede banen te leiden

Deze maatregelen zijn gebaseerd op het Protocol van de KNGU en van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Daarnaast zijn de maatregelen in afstemming met de door het RIVM opgestelde richtlijnen. Sparta Nijmegen houdt zich aan deze regels en de protocollen en de daarop gebaseerde maatregelen.

Om zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de geldende regels en richtlijnen is het belangrijk om dit samen te doen met alle leden, ouders en train(st)ers. Belangrijk hierin is het aanspreken van elkaar. Heb respect voor elkaar en houd er rekening mee dat niet iedereen hetzelfde denkt over de maatregelen. Gebruik je gezonde verstand en neem – daar waar je er zelf invloed op hebt – je verantwoordelijkheid.

Algemene regels

 • Kinderen tot en met 17 jaar hoeven onderling geen afstand van elkaar te houden.
 • Houd 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten. Dit betekent dat de train(st)ers zoveel mogelijk afstand houden tot onze leden en alleen wanneer ‘vangen’ noodzakelijk is vanwege veiligheid, zich binnen de 1,5 meter zullen bevinden.
 • Heb je één van de volgende klachten: koorts, verhoging, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak? Kom dan niet naar de sportaccommodatie, maar laat je testen. Dit geldt ook voor kinderen onder de 13 jaar.
 • In tegenstelling tot de regels binnen het basisonderwijs, blijft de regel binnen Sparta Nijmegen dat als uw kind verkoudheidsverschijnselen vertoont, hij/zij niet naar de turntraining komt. Het is fijn als u de ziekmelding doorgeeft aan de betreffende trainster.
 • Blijkt iemand in je omgeving, bijvoorbeeld een lid uit jouw lesgroep, ondanks klachten zich toch bij een training te vertonen? Spreek deze persoon er dan op aan en overtuig hem of haar ervan om terug te gaan naar huis en daar voorlopig te blijven.
 • Als er binnen een groep een melding is van een persoon die positief getest is, neem dan direct contact op met het bestuur van Sparta via voorzitter@spartanijmegen.nl  zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden.
 • Voor elke training wordt een presentielijst gebruikt. Sparta maakt al jaren gebruik van een presentielijst, echter op dit moment is deze lijst cruciaal in geval van een eventuele besmetting binnen de groep. De lijst zal gedeeld worden met de GGD zodat een bron- en contactonderzoek uitgevoerd kan worden.
 • We spreken elkaar aan als we niet voldoen aan de geldende regels. Uiteindelijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar doen en laten, echter de gezondheid voor een ander is minstens zo belangrijk.  

Regels brengen/halen en kleedkamers

 • Kom niet eerder dan 5 minuten voordat de training start.
 • Breng uw kind tot aan de voordeur van de sportaccommodaties. Vanuit de sportaccommodaties is het dringende verzoek om niet onnodig hun pand te betreden. De meeste leden kennen de weg binnen de sportaccommodatie en kunnen dus prima zelf naar de les komen.
 • Komt uw kind voor het eerst? Dan is het prima om even mee naar binnen te gaan. Hetzelfde geldt voor de allerkleinste turn(st)ers. Desinfecteer uw handen, houd 1,5 meter afstand van anderen, draag een mondkapje en maak het verblijf zo kort mogelijk.
 • Na afloop van de training is het belangrijk dat iedereen meteen naar huis gaat, dit om te voorkomen dat er te veel mensen bij elkaar in de buurt zijn.
 • De kleedkamers zijn gesloten bij de sportaccommodaties. Daarom is het van belang dat de turn(st)ers thuis omgekleed zijn en zij de sportzaal in de juiste outfit betreden.

Tot slot

Graag benadrukken we dat deze periode samen vorm moet geven. Mocht het nodig zijn, help elkaar. Informeer een ander die misschien nog onvoldoende kennis heeft van de maatregelen en houd vooral rekening met en heb respect voor elkaar.  

Als het nodig is, is het goed om elkaar op een respectvolle wijze aan te spreken op het niet nakomen van de regels. Trek aan de bel op het moment dat je iets mist of dat er zaken zijn waar we als Sparta nog in tekort schieten.

Als bestuur kunnen we niet alles regelen, laat staan voorzien; er wordt dan ook een dringend beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheid.

Vragen/suggesties met betrekking tot het coronabeleid binnen Sparta Nijmegen: voorzitter@spartanijmegen.nl

16/5/2020: Protocol voor buiten turnen

De voorwaarden om buiten te kunnen sporten zijn strak vastgelegd en er wordt ook streng op gehandhaafd. Hieronder belangrijke informatie waar we ons allemaal aan moeten houden. Deze adviezen hebben we van de het NOC*NSF overgenomen:

*Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

*houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

*hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

*ga voordat je naar de training vertrekt thuis naar het toilet, op de Goffert locatie zijn namelijk geen toiletmogelijkheden;

*was voor en na de training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

*vermijd het aanraken van je gezicht;

*schud geen handen;

*kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

*informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

*stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;

*meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

*breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;

*breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts

*breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

*wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;

*breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

*wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;

*breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

*als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);

*kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie, op de aangewezen locatie is een Kiss & Ride mogelijkheid gecreëerd;

*volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden; direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Tot slot:
-De trainsters staan klaar om de kinderen naar het veld te begeleiden en tussen de turnsters en de trainsters is te allen tijde 1,5 meter afstand.
-Je komt in sportkleding (geen turnpakje) en draagt sportschoenen (dus geen blote voeten of slippers).
-Je hebt jouw eigen drinkbeker bij je, voorzien van naam en verder geen tas of iets anders.
-Sparta desinfecteert sporthulpmiddelen na elke training.
-Na de training gaat elk lid direct naar huis.