Contributie

Lessen en tarieven 2020 – 2021

 Turnlessen    1 uur les
 € 161,50
 Selectie training 2 uur les
 € 275,00
 Selectie training 4 uur les € 417,50
 Springgroep
 (Niet bestaand lid)  
 1 uur les 
 € 161,50
 Springgroep
 (Bestaand lid)
 1 uur les
 € 120,00
 Extra uur turnen
 (Bestaand lid)
 1 uur les
 € 120,00


Automatische incasso per jaar (ca. half oktober) is de standaard inningswijze.

Het 2e lid uit een gezin krijgt 10 % korting.
De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 12,50.

De contributie geldt voor het hele seizoen (1 september tot 30 juni).

De standaard betaalwijze voor de contributie is via automatische incasso. In oktober wordt het hele bedrag geïncasseerd. Alleen bij selectie- en Jong Talent-leden die 4 uur in de week trainen, wordt de contributie in twee delen geïncasseerd.

Ontvang je liever een factuur? Dan betaal je, naast de inschrijfkosten, € 5,00 extra. Na ontvangst van de factuur moet de contributie binnen 14 dagen zijn overgemaakt. Anders ontvang je een herinnering. Voor de eerste herinnering brengen wij € 3,00 extra in rekening, voor een tweede € 6,00.

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dat doe je door vóór 31 juli het opzegformulier in te vullen. Dit formulier vindt u hier. Er wordt geen contributie terugbetaald.

Contributieregeling voor gezinnen met lage inkomens

Ouders die niet in staat zijn de contributie te betalen, kunnen een financiële bijdrage vragen aan de Stichting Leergeld. Bij een gezin met een laag inkomen (niet meer dan 120% van bijstandsnorm) kan de Stichting Leergeld de contributie rechtstreeks aan de vereniging betalen.

Woonachtig in de gemeente Nijmegen:  www.leergeldnijmegen.nl
Woonachtig in de gemeente Beuningen:  www.beuningen.mijnkindpakket.nl
Woonachtig in de gemeente Berg en Dal en gemeente Heumen:  www.leergeld.nl/destuwwal
Heb je nog vragen over de contributie, stuur een mail naar ledenadmin@spartanijmegen.nl