Jong Talent

Tussen de recreantengroep en de selectie is nog een groep actief binnen Sparta, namelijk de groep Jong Talent. Wanneer een kind van ongeveer 6/7 jaar opvalt bij een van de train(st)ers vanwege het talent, kan gevraagd worden of hij/zij misschien door wil stromen naar de selectiegroep of het Jong Talent groep.

Aan het eind van elk turnseizoen wordt door de train(st)ers bekeken welke kinderen in aanmerking komen voor de groep Jong Talent. De ouders /verzorgers van deze kinderen ontvangen een e-mail waarin hun kind wordt uitgenodigd om de eerste twee weken van het nieuwe turnseizoen als proef mee te draaien in de groep Jong Talent. Tijdens deze twee weken kan het kid ervaren of hij/zij het leuk vindt om te trainen in de Jong Talent groep en kunnen de train(st)ers beoordelen of deze manier van trainen bij het kind past.

Is het gevoel na twee weken vanuit beide partijen positief, dan kan het kind het hele seizoen in de Jong Talent groep aan de slag. Er wordt minimaal 2 uur en bij voorkeur 4 uur per week getraind. Aan het eind van het seizoen wordt gekeken of doorstromen naar de selectiegroep tot de mogelijkheden behoort.