Organisatie

Bestuur
Het bestuur van Sparta wordt momenteel vormgegeven door 5 vrijwilligers. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering van onze vereniging. Het bestuur faciliteert de vereniging en draagt zorg voor de continuïteit en de financiële stabiliteit van de vereniging.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
Voorzitter: vacant
Penningmeester: Sander van Aalst
Secretariaat & ledenadministratie: Kayla Zegers
Communicatie /Social media: Heidi klein Tank
Algemeen bestuursleden: Sanne van den Boom en Jordi van Nistelrooij

Evenementencommissie (EC)
Sinds 2004 heeft Sparta een Evenementencommissie, een groep vrijwilligers die elk jaar weer met veel enthousiasme een aantal activiteiten voor de leden organiseert, zoals het Spartakamp. Momenteel bestaat de EC uit de volgende leden: Laura van den Boom, Diane van de Logt, Judith Martens, Heidi klein Tank en Femke Rutten.
Meer weten? Stuur een mail naar ec@spartanijmegen.nl.

Jeugdcommissie (JC)
Sinds 2003 heeft Sparta een Jeugdcommissie (JC). De JC bestaat uit jeugdleden die het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan de activiteiten binnen Sparta.
De JC organiseert elk jaar de Sinterklaasles en de Fundag en ondersteunt daarnaast de EC bij de overige activiteiten.
De JC bestaat momenteel uit de volgende leden: Ezra (voorzitter), Janne, Vera, Gentl, Floor, Storm, Lieke, Joëlle, Lente en Pien.
Wil je meer weten over de Jeugdcommissie? Stuur dan een mail naar jc@spartanijmegen.nl.