Organisatie

Het bestuur
Het bestuur van Sparta wordt momenteel vormgegeven door 4 vrijwilligers. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering van onze vereniging. Het bestuur faciliteert de vereniging en draagt zorg voor de continuïteit en de financiële stabiliteit van de vereniging.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
Voorzitter:
Tara van de Logt
Penningmeester:
Sander van Aalst
Secretariaat & ledenadministratie:
Kayla Zegers
Communicatie /Social media:
Stephanie Fontein

Evenementencommissie (EC)
Sinds 2004 heeft Sparta een evenementencommissie, een groep vrijwilligers dat elk jaar weer met veel enthousiasme een aantal activiteiten voor de leden organiseert, zoals het Diplomaturnen en het Spartakamp. Momenteel bestaat de EC uit de volgende leden: Corina van den Boom (voorzitter), Judith Martens, Diane van de Logt, Laura van den Boom en Heidi klein Tank.

Meer weten? Stuur een mail naar ec@spartanijmegen.nl

Jeugdcommissie
Sinds 2003 heeft Sparta een Jeugdcommissie (JC), een aantal enthousiaste jeugdleden dat het leuk vindt om een bijdrage te leveren aan de activiteiten binnen Sparta.
De JC organiseert elk jaar de Sinterklaasles en de Speeltuindag en ondersteunt daarnaast de EC bij de overige activiteiten. De JC leden: Mark (voorzitter), Genesis, Vera, Ezra en Janne

Wil je meer weten over de Jeugdcommissie, stuur ze een mail en ze vertellen je graag er meer over:  JC@spartanijmegen.nl