Sparta Nijmegen

Sluit je aan bij onze turnfamilie!

Missie en visie

Onze missie

Sparta Nijmegen is een laagdrempelige en gezellige gym- en turnvereniging in Nijmegen en omstreken voor jongeren vanaf 2,5 jaar tot jong volwassen leeftijd.
Bij Sparta Nijmegen staan plezier in bewegen, respect en veiligheid voorop. Sparta wil een turnfamilie zijn en leden aan elkaar verbinden waardoor er een gevoel van saamhorigheid ontstaat waarin ruimte is voor ontwikkeling en ambitie.

Meer concreet is de missie van Sparta:

  • het beoefenen van gymnastiek en turnen  door ieder lid op eigen ambitie en op eigen niveau: zowel recreatief als op wedstrijdniveau
  • zowel de gym-  en turnlessen, als de door Sparta georganiseerde activiteiten zijn voor de leden een ontmoetingsplek waar zij zichzelf kunnen ontwikkelen.
  • het bewaken van een verenigingssfeer waarin plezier in het bewegen, betrokkenheid, saamhorigheid en wederzijds respect en veiligheid centraal staan.

Onze visie (2019-2022)

Sparta is een gezonde en goed georganiseerd gym- en turnvereniging en telt zo’n 160 leden met een viertal fantastische trainers en vier assistent trainers. Wij willen als vereniging verder gaan op de in 2018 ingeslagen weg van professionalisering door verbeteringen aan te brengen in de organisatiestructuur, de ledenadministratie, het secretariaat en de financiën van de vereniging. Verder opbouwen van de financiële reserve is nodig om de vereniging in de toekomst gezond te houden.

Door een betere samenwerking tussen bestuur en de werkgroepen binnen de vereniging willen we het verenigingsleven binnen Sparta versterken en bewaken. Door de realisatie van de omschreven visie verwachten we het ledenaantal van Sparta te laten toenemen naar 200 leden. Met daarbij een voortgaande investering en scholing van onze (assistent) trainers.

We zien de komende jaren met veel vertrouwen tegemoet!

Het Bestuur van Sparta